prodance logo

 

 

 

Tradiție,  Profesionalism,  Divertisment,  Recreere

Sponsorizare

 

prevederea 2%

Începând cu anul 2005, puteţi reorienta o parte din impozitul dumneavoastră către comunitate!
După ani buni de insistenţe şi eforturi susţinute ale sectorului neguvernamental, în anul 2004 noul Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003, art. 90) precizează: plătitorii de impozit pot decide să reorienteze 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o organizaţie neguvernamentală, aşa cum este şi Clubul Sportiv Pro Dance Botoşani. Astfel, statul român a recunoscut atât importanţa ONG-urilor, cât şi importanţa implicării directe a cetăţenilor în comunitate. Fiecare contribuabil devine stăpân pe 2% din banii publici pe care el i-a dat statului si poate sa spună ce să se întâmple cu ei.

Cum puteţi folosi si aplica 2%?
Prevederea 2% se aplică o dată pe an, la încheierea declaraţiilor de venit global. Dacă nu aţi folosit ocazia până la termenul de 15 mai, rămâne să o folosiţi acum !

Paşii pe care trebuie sa îi urmaţi sunt:
 • Dumneavoastră, ca persoană fizică, va trebui sa intraţi în posesia unui FORMULAR 230 Click pe link-ul de mai sus pentru a copia formularul deja completat cu datele Clubului Sportiv Pro Dance Botoşani. Tot ce mai rămâne de făcut este să-l printaţi şi să-l completaţi conform paşilor descrişi în coloana următoare.

 • Completarea propriu-zisă a formularului La I (date de identificare a contribuabilului) vă treceţi în fiecare căsuţă datele dumneavoastră.

  La II (destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit Art. 57 Alin (4) din Legea nr. 571/ 2003) este bifata deja cifra 2 (Susţinerea unei entităţi nonprofit / unităţi de cult). Datele din aceasta sectiune sunt deja completate sau se completeaza doar de cei de la Administraţia Finanţelor Publice.

  Semnaţi şi treceţi data în căsuţele destinate dumneavoastra, nu organului fiscal!

  Formularul completat, conform pasilor descrisi mai sus, se pune într-un plic şi se expediază pe adresa Administraţiei Financiare de care aparţineţi.

 • De retinut Dacă nu doriţi să vă implicaţi, procentul nu va rămâne dumneavoastră. Statul ia oricum aceşti bani. Depinde numai de dvs. ca ei sa fie cheltuiţi cu folos. Din păcate 90% din salariaţii acestei ţari nu ştiu şi nu folosesc acest prilej!

  Aceşti bani

  • Provin din impozitul pe venit anual datoral - ei fac parte din bugetul de stat. Procentul care ajunge la ONG-uri, aşa cum este şi Clubului Sportiv Pro Dance Botosani, nu reprezintă o donaţie privată !
  • Vor fi viraţi în contul ONG-ului ales de dumneavoastră.
  • Nu pot fi cheltuiţi în scop personal de către membri acelei asociaţii, organizaţii, fundaţii etc. ci numai pentru realizarea scopului acelui ONG.

Vă dorim inspiraţie şi succes!....şi de ce nu, vă mulţumim anticipat în numele Clubul Sportiv Pro Dance Botoşani.