Detalii-precizări

DETALII / PRECIZĂRI

 Juriul:  Va fi format din 3 membri, specialişti în domeniul dansului,  ( ”prezentat” pe site-ul prodancebt.ro imediat după negocierile și perfectarea documentelor specifice acestor concursuri )

Premii și punctaje:

a. Locul I : media finală între 9 – 10

b. Locul II : media finală între 8 – 8,99

c. Locul III : media finală între 7 – 7,99

d. Menţiune : media finală între 6 – 6,99

e. Diplomă de participare –  dacă media finală este sub 6.

 • În cazul în care, la o anumită secțiune/ disciplină / categorie / grupă de vârstă, există un singur înscris, acesta va fi premiat în funcţie de nivelul evoluţiei sale în concurs.

Evaluarea (arbitrarea):

 • Se face pe bază de punctaj de la 2 la 10 puncte (inclusiv cu zecimale), conform criteriilor de jurizare (un punct se acordă din oficiu). Se calculează făcând media aritmetică a celor trei note date de fiecare membru al juriului  
  • Este de tip închisă şi finală (irevocabilă și incontestabilă). Nu se admit contestaţii!
  • Se va face separat pe discipline, categorii și grupe de vârstă!

Criterii de jurizare:

A. Tehnică: muzicalitate, sincronizare/temporizare, execuție/mobilitate controlată, dificultate tehnică.

B. Performanță: creativitate, formații/nivele/așezare în scenă, intensitate/siguranță de sine, show/reacția publicului.

           Criterii de depunctare:

 •               Performanţă
  • Prezența pe scenă după mai mult de 20 de secunde de la prezentare – 0.05 puncte
  • Tragerea de timp a pregătirii momentului sau excesul de zel dinaintea începerii momentului – 0.05 puncte
  • Cădere majoră – care împiedică continuarea momentului în condiţii optime – 0.1 puncte/ocazie
  • Cădere minoră – care nu împiedica continuarea momentului în condiţii optime – 0.05 puncte/ocazie
  • Start fals sau greşit şi nemotivat – 0.25 puncte.
  • Reluarea nemotivată a momentului – 1.0 punct
 • Muzică
  • Nerespectarea timpului regulamentar a melodiei/colajului/mixajului – 1 punct
  • Limbaj vulgar sau neadecvat, indiferent de limbă (engleză, româna, maghiară etc.) – 0.1 puncte / ocazie
 • Mişcări interzise
  • Mişcări şi posture vulgare – 0.1 puncte.
  • Părăsirea incorectă şi neadecvată a scenei – 1 punct
 • Costumaţie şi echipament
  • Costumaţie sau încălţăminte neadecvate sau nepotrivite vârstei – 0.05 puncte
  • Echipamentul nu este intact (şireturi dezlegate, bucăţi din costumaţie desprinse, lanţuri căzute etc.) – 0.05 puncte
  • Folosirea de ulei de corp, vopsele şi/sau alte substanţe care pot afecta suprafaţa de dans – 0.25 puncte
  • Costumaţie sau echipamente aruncate în public – 0.05 puncte / bucată
  • Folosirea de echipamente neadecvate nedeclarate anticipat – 0.50 puncte
 • Regulamentul competiţiei
  • Înscrierea într-o grupă de vârsta nepotrivită – 1 punct
  • Nerespectarea numărului de dansatori înscrişi sau neanunțarea modificării componentei: (grup, formaţii) – 2 puncte. ATENȚIE! Prezentatorul concursului va urmări totodată dacă numărul de dansatori de pe scenă corespunde cu cel de pe fișa de înscriere. Vă rugam să fiți corecți!
  • Pentru acei coordonatori care execută coregrafia în sală, în fața propriei formații sau intră pe scena de concurs în timpul reprezentaţiei – 1 punct
  • Atitudine neadecvată/agresivă din partea coregrafului, copiilor sau părinților în timpul sau după desfășurarea pe scenă – DESCALIFICARE!

      Toate aceste depunctări se vor face din nota finală.

           Alte reguli și informații:

                                 ●    La sosirea delegațiilor la locul de desfășurare a competiției, vă rugăm ca mai întâi să

                                     contactați secretariatul concursului pentru a rezolva

                                     orice situație sau problemă solicitată  de dumneavoastră.

 • Un concurent/ trupă poate participa doar la categoria de vârstă la care s-a înscris, sau la cea superioară
  •  Fiecare școală de dans/instituție etc, poate să se înscrie cu un număr nelimitat de coregrafii, dacă, pentru fiecare din dansul prezentat pe scenă, se va achita taxa de concurs
  • Un dansator poate face parte din mai multe trupe, plătind taxa de înscriere pentru fiecare intrare pe scenă (dans)
  • Suprafața de concurs: 100 mp
  • Ordinea intrării în concurs (trebuie respectată pentru a nu se decala timpii de concurs)
  • ”Orientativ”- concursul a durat în anii precedenți, minim 6 ore (fără jurizare și premiere)
  • Premierea se va face în 2 etape. Prima, după  categoriile de vârstă 5- 6 ani, respectiv 7-8 ani. Pe scenă se  va intra pentru premiere, pe rând, în ordinea intrării în concurs, în costumația de scenă
  • Suma de bani trecută în regulament, reprezintă valoarea ”netă”. Organizatorii vor achita ulterior, toate taxele aferente către ANAF!
  • Accesul publicului spectator (adulți/alți susținători) în sală este este recomandat să se facă  cu 10 – 15 minute înaintea începerii disciplinei de dans la care evoluează copiii pe care îi susțin/încurajează. (pentru a evita aglomerația) Intrarea este liberă!
  • Acest concurs nu se adresează dansurilor populare (folclorice) sau gimnasticii ritmice
  • Toţi dansatorii trebuie să aibă costumaţie/vestimentaţie decentă, de bun gust, în concordanţă cu vârsta acestora şi tipul de dans executat.
  • Figurile de dans, mişcarea scenică, gesturile coregrafice etc vor fi lipsite de vulgaritate şi obscenitate.
  • Muzica  nu trebuie să fie agresivă, cu sonorităţi neadecvate – hard rock, heavy metal, manea sau orice stil de expresie sonoră care, în mod normal, nu ar trebui să însoţească paşii unui copil (fie ei și de dans) în dezvoltarea emoţional-intelectuală a acestora

         ●    Recomandăm să se evite coregrafiile unde copiii sunt obligaţi să reproducă mişcări  

               şi atitudini nepotrivite vârstei lor     

 • Recuzita nu este oferită de organizatori. Aceasta este personală și se folosește de orice trupă în cazul în care manevrarea nu durează mai mult de 20 de secunde
  • Efecte de iluminare personale, inclusiv efecte pirotehnice ce pot cauza incendii, sunt strict interzise!
  • Rugăm participanţii să se prezinte în culisele scenei cu cel puţin trei dansuri înaintea evoluţiei lor
  • Filmarea întregului concurs este strict interzisă; pentru fotografii şi filmarea profesională va fi contactată o firmă specializată în acest domeniu
  • Recomandăm ca un memory stick de rezervă să fie la îndemâna dumneavoastră în timpul concursului.
  • Organizatorii îşi rezervă dreptul ca o parte din locurile existente în sala de spectacole să fie ocupate pe bază de invitaţii
  • Evenimentul va fi mediatizat pe mai multe căi
  • Transportul, cazarea şi masa concurenţilor NU vor fi suportate de organizatori, dar putem să vă recomandăm câteva locaţii avantajoase după înscrierea efectivă

      După ce înscrierea a fost efectuată,  nu se mai pot aduce anulări ale unor coregrafii. Taxele plătite nu se returnează. În cazul în care vreunul dintre dansatori nu mai poate participa din diverse motive, coregraful acestuia îl poate înlocui cu un altul, în aceleaşi condiţii prevăzute în regulament.

           REGULI ISU și PSI  DE RESPECTAT ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI:

– Fumatul este strict interzis în zonele destinate desfășurarii competiției, precum și pe holuri, vestiare, etc.

– Este strict interzis să se consume băuturi alcoolice în spațiul de concurs.

– Este strict interzis accesul și folosirea în interiorul locației competiției a obiectelor  pirotehnice (brichete, chibrite, artificii, lumânări, etc)

– Nu se vor folosi elemente de recuzită care vor duce la accidentări. Responsabilitatea pentru aceasta  aparține exclusiv coregrafilor.

– Elementele de dificultate coregrafică reprezintă alegerile coregrafilor, de aceea,  organizatorii nu sunt responsabili de eventualele accidentări ale dansatorilor.

– Nu se blochează căile de acces, culoarele sau ieșirile de urgență.

– Nu se atinge nicio sursa de electricitate.

– Sunt interzise: alergarea, săriturile, urcatul pe scaune, suirea pe balustrade etc, pentru a evita orice fel de accidentare.

– În caz de urgență/necesitate se va păstra calmul și evacuarea se va face ordonat sub supravegherea coordonatorilor de grup.

      Pentru orice accidentare a unui dansator în timpul concursului, pe scenă sau în afara acesteia, organizatorii sunt absolviţi de orice învinuire. Fiecare coordonator răspunde de siguranța membrilor echipei sale!

      După înscrierea la acest concurs, prin înscrierea pe site-ul www.prodancebt.ro, vă asumaţi responsabilitatea totală pentru grupurile pe care le însoţiţi, însemnand că sunteţi de acord cu regulile şi precizările prezentate. Odată cu înscrierea la acest concurs, atât coregrafii cât și dansatorii sau însoțitorii acestora, sunt de acord cu filmarea sau fotografierea lor pe scenă sau în afara acesteia, și publicarea imaginilor foto/video pe diverse surse media.

         Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea în concurs a unei trupe dacă nu sunt respectate                       cerințele acestui regulament de concurs